Kitap İncelemesi : ” ÂDÂB”

Arkadaşına Gönder/Paylaş
KİTAP İNCELEMESİ ; MUHAMMED B.ABDULLAH HANİ ‘NİN , ” ÂDÂB” İSİMLİ ESERİ
ERKAM YAYINLARI , 288 SAYFA , OKUMA İNCELEME SÜRESİ 9 GÜN
KİME HİTAP EDİYOR: TASAVVUF’ u Merak Eden Kimselere
Öncelikle kitabın asıl kaynağı El Hadikatün Nediyye olup, bir nevi özeti niteliğinde bir takım ilavelerle oluşturulan El Behcetün Seniyye isimli eserdir.Mütercim Ali Hüsrevoğlu ve yayın evi ”ÂDÂB ”ismiyle bu eseri okuyucuyla buluşturmuştur. ÂDÂB ın kelime anlamına baktığımızda ise kısaca Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü diye tanımlanmaktadır.
Eser; ” Ey ALLAH’ı tanımak isteyen , bilesinki !
” Bu yolun (tarikatın ) Temeli,Resulullah’ın tertemiz şeriatının hükümlerini yaşamak ,hayatında tatbik etmektir ”
Şeklinde etkili bir giriş yaparak okuyucunun dikkatini çekmekte , toplam 11 bölümden oluşmaktadır. İlk dört bölümde Peygamber efendimiz (s.a.v) den itibaren silsileyle Nakşibendi Büyüklerinin hayat ve menkıbelerini Mevlana Halidi Bağdadi (k.s) a kadar anlatmış , eserine aldığı evliyaların(Allah onlardan razı olsun ) hayatlarını anlatırken ister istemez tasavvufu , İslam tasavvufunun ve tasavvuf ahlakının hemen hemen bütün meselelerini açık bir şekilde ifade etmiştir.Kitaba ismini veren ÂDÂB kısmına beşinci bölümde yer verip , Altıncı bölümden onuncu bölüme kadar tasavvuf ta kullanılan tüm terimleri tek tek açıklayarak ,onbirinci bölümde Mevlana Halid Hazretlerinin vasiyeti ve duası ile kitabı bitirmiştir.
Küçük Bir Alıntı:
Zamanın Baş Müderrisi İmam Gazali yi üzerinde yamalı bir elbise ve ibrikle gören Alim ;
–Ey imam,Bağdat Medreselerinde ders vermen bundan daha iyi değilmiydi! der
Alime derin derin bakan Gazali ;
–Saadet dolunayı ,müridlik feleğinden doğunca akıl güneşi vuslat yolunu gösterdiği için ben böyle yaptım …..
ÂDÂB dan Altını Çizdiğim İncilerden Seçmeler:
1.Senin ruhuna baba olan zat herzaman sana rehberlik eder.Fakat cismen baba olan kimse bu mertebede değildir.Bunun için ruhen baba olan zata intisab etmek ve irşadına tabi olmak herşeyden evvel gelir.
2.Zikir Telkininin sırrı ,ta Rasul-i Ekrem (s.a.v)e varıncaya kadar bütün kalplerin irtibatını temin etmektir.Rasul-i Ekrem e müracaattan sonra kalpler Allah a bağlanır.
3.Rasul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) evine geldiği zaman evde kalacağı müddeti üçe bölerdi;Birini Allah a ibadete ,diğerini ailesine ,üçüncüsünü de kendine ayırırdı.
4.Sukutun dört esası:ilim ,dikkat,takdir,tefekkür.
5.Kişinin Allah ın kendisine farz kıldığı şeyleri bildikten sonra cahil olarak yaşaması bilmediği şeyler hakkında söz söylemesinden daha iyidir.
6.Din :Halıkına şükür ve tazim, mahlukata şefkat ve merhamettir.
7.Talibler için ermek,bir hak dostunun gönlüne girmektir.
8.Ya hayır söyleyerek hayra nail ol.yahud şerri söylemekten sakın selamet bul
9.Nefse muhalefet ibadetin başıdır.İbadetlerin efdali ,nefis ve hevaya muhalefet etmek ve devamlı suretle masivadan yüz çevirerek ALLAH a yönelmektir.
10.İnsanların hatalarına muttali olan kimse şeytani bir keşfe takılmıştır.
11.Nimeti vereni görmeyip, onu unutarak nimetle meşgul olmak nimet verene karşı nankörlük etmektir.
12.Kalbdeki perdelerin çoğU bir takım resimler suretlerdir ki; bakmak yoluyla kalbe yerleşir.Neye Baktığına Dikkat Et!
13.Sigaraya mübtela olanların letaiflerinde ilerleme olmaz.
14.Haktan gafil olduğun anda gizli küfür içindesin.
15.İnsanların seni medhetmeleri ile zemmetmeleri arasında fark görüyorsan ,sen kendi edindiğin bazı putlara tapmaktasın.
Kendi Fihristim : (Kitap fihristinde Olmayıp Notlarla Oluşturduğum Fihrist)
Hizmet Bahsi : Sayfa 50, 258,259 Şehvet Ve Neden Olduğu Yıkım:125
Cehri ve Hafi Zikir Bahsi:61 Münkirliğin Afeti:125
Sohbet Bahsi:72,73 Zikrin Ölçüsü:127
Kadınlara Büyük Müjde Sayfa 152,153 Şeyhin Meclisleri:Sayfa 169
Tefekkür ve Tezekkür Zikir midir: Sayfa 176 Kalb Temizliği: Sayfa 179
Türbe Ziyareti -Rabıta :Sayfa 193 Halvet ve Beklenen Sonuç :Sayfa 223
Tevhid Bahsi Sayfa 267, 268
Kitabı Okurken Bir sayfasına Aldığım Küçük Not:
Seyrü Suluk Sonu ŞERİAT- Tarikat ve Hakikat Şeriata Hizmet Ediyor – Tarikat ve Hakıkati Tahsil Etmenin amacı ŞERİAT ı anlamak.
SONUÇ:
Son zamanlarda hem üç aylarda bulunmamız , hemde tasavvuf büyüklerinin hayatlarının dizi ve filmlere konu olması ayrıca tasavvufu merak etmem ve görmüş olduğum bir rüya nedeniyle okuduğum bu eseri kısaca anlatmak istedim.Yine okuduğum bir eser olan Feriüddün Attar ın Tezkiretül Evliya isimli kitabında Evliyaların Hayatlarını Okumanın Onların halleriyle hallenmeye sebeb olacağı ve ihlasla ibadetlerin yapılacağı yönündeki vaadine olan inancımdan dolayı olamazsa olamaz ilk dört bölümünü herkese , kalan bölümlerini ise İMAM GAZALİ’NİN söylediği gibi ”Saadet dolunayı ,müridlik feleğinden doğan akıl güneşi vuslat yolunu gösterenler” için şiddetle tavsiye ederim.
ALLAH’A EMANET OLUN !
CAN NURİ ÖZKAN

Etiketler

Nuri ÖZKAN

YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki düşüncelerini bizimle paylaş.