Dil Nedir? Neden Önemlidir? Dilimizi Neden Korumalıyız?

Dil Nedir? Neden Önemlidir? Dilimizi Neden Korumalıyız?
Arkadaşına Gönder/Paylaş

Bu sorunun birden fazla hatta onlarca, yüzlerce belki de binlerce cevabı vardır. Ancak dil dendiğinde aklımıza ilk olarak tat alma organımız ve lisan gelir. Bizim konumuz tat alma organımız olan dil değil iletişimi sağlayan dilimiz yani lisanımızdır.

Dil Neden Önemlidir?”

Bu soruya da şöyle cevap vermek mümkün: Genel kültür özelliklerimizin zenginliğinin temel koşulu da dilimizin zenginliği ve dilimizi hakkıyla kullanabilmemize bağlıdır. Genel kültür zenginliklerimizi gelecek nesillere ancak dil sayesinde taşıyabiliriz. Buna verilebilecek en iyi örnek destan, halk hikayesi ve masal gibi anonim ürünlerdir. Bu ürünler konuşma dili sayesinde yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktarılmış ve yazı dili sayesinde de yazıya geçirilmiştir.

 “Dil Ve İletişim Arasında Bir İlişki Var mıdır?”

Dilin diğer bir özelliği de gelişmiş bir iletişim aracı olmasıdır. İletişim sayesinde ortak milli, manevi değerler, duygu ve düşünce yapısı vücuda gelir ve nesilden nesile aktarılır. Ayrıca milletlerin birlik ve bütünlüğü de dile bağlıdır. Dil sayesinde ortak bir düşünce yapısı, ortak değer yargıları oluşur. Bu özellikler yine dil sayesinde yaygınlık kazanır ve tüm toplumu etkiler.

 “Dil Ve Tarih Arasında Bir İlişki Var mıdır?”

 Milletlerin diliyle tarihi, dini ve kültürü her zaman içi içe olagelmiştir. Bu üç öge milletlerin genel kültürünü oluşturan olmazsa olmaz unsurlardır. Milletlerin tarihiyle dinini, tarihiyle kültürünü ayrı düşünmek olanaksızdır. Bunlar her zaman birbiriyle ilişkili olmuştur. Din için yapılan savaşlar tarihimizin başköşesindedir ve kültürümüzün en önemli olaylarındandır. Bu nedenle dil ile tarihi ayrı düşünemeyiz.

“Dilimizi Neden Korumalıyız?”

 Milletlerin hafızası, kendi tarihleridir. Hafızamızı oluşturan bu önemli bilgileri de dil yoluyla kaydeder ve muhafaza ederiz. Muhafaza ettiğimiz bu önemli bilgileri de dilimiz sayesinde başkalarına aktarırız. Bu nedenle dilimiz hem koruma hem de iletişim aracıdır. Bu nedenle de dili korumazsak, dilimizi kaybedersek, tarihimizi ve kültürümüzü de kaybederiz. Dilimiz bizim kültürel ve tarihsel hafızamızın teminatıdır. Kısacası dilimiz hafızamızdır. Dilimizi kaybedersek hafızamızı kaybederiz. Hafızamızı kaybedersek milli benliğimizi de kaybederiz. Kim olduğumuzu unutmak istemiyorsak dilimizi korumalı, geliştirmeliyiz.

YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki düşüncelerini bizimle paylaş.